top of page
BEAM -PNG_edited.png

Bilim Akademik Eğitim Merkezi, ticari faaliyet gösteren bir şirketin ihtiyaç duyacağı her alanda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 
Özellikle İş Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Gümrük ve Vergi Hukuku uygulamalı eğitimleri ile şirketlerin ihtiyaç duydukları uzmanlık gerektiren her alanda etkin, hızlı ve güvenilir çözümler sunmakla beraber,  aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecine rehberlik edilmesi, aile anayasalarının hazırlanması, satış ve pazarlama departmanları çalışanlarına satış ve pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bilim Akademik Eğitim Merkezi: Hoş Geldiniz

Hizmetler

Şirketinizin eğitim teşhislerini yapmak ve insan kaynağında, üretimde, hizmette sürekli iyileştirmeye ölçülebilir değer katmak amacıyla kurulduk.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

irketlerdeki üretim, finans, muhasebe, insan kaynakları, personel alımı, satış, satın alma gibi tüm faaliyetlerin  birbiriyle koordinasyon içinde yürütülmesi için her aşamada uyulması gerekli kurallar belirlenmeli ve yazılı prosedüre oturtulmalıdır.
Kurumsallaşma ile şirketlerin şahıslara olan bağlılığı azaltılmakta, karşılaşılan problemlerin çözümü hususunda önceden bilinen ve uygulanan kurallar dikkate alınmaktadır.
Özel Sektörün ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla kurulan BAEM bünyesindeki yönetim danışmanları, eğitmenler ve avukatları ile şirketinizin kurumsallaşma süreçlerine rehberlik etmektedir.

KVKK Danışmanlığı

Kanunun cezai yaptırımları devreye girmeden profesyonel ekibimizle sizlere rehberlik yapıyoruz
Danışmanlık programımız, KVK Kanununun hazırlanma sürecinden itibaren bu alanda çalışan tecrübeli avukat ve yönetim danışmaları ile sizlere en kusursuz hizmeti sumak için tasarlanmıştır.
Kişisel verilerin korunması 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı kanun ile resmiyet kazanmıştır. Kişisel verileri koruma kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Hukuk Eğitimleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İşverenler için İş Kanunu, Vergi ve Gümrük Hukuku eğitimlerimizle işletmenizin en temel hukuki konularda donanımlı hale gelmesini sağlıyoruz. Hukuk eğitim programlarımızın tamamı konusunda uzman ve sektör tecrübesi olan uzmanlar tarafından gerçek hayattan uygulama ve örnekler içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Yönetim Eğitimleri

Çok boyutlu liderlik, profesyonel iş görüşmesi, temel ve ileri düzey satış ve pazarlama eğitimleri, operasyon yönetimi ve proje yönetimi gibi daha pek çok eğitim programımızla organizasyonunuzu büyütmek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Yönetim eğitimlerinin tamamı konusunda uzman ve yönetim tecrübesi olan uzmanlar tarafından işletmenizde uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hukuk Danışmanlığı

Tecrübeli ve uzman kadromuzla, İdari Davalar, Havacılık Hukuku, Sermaye Piyasaları, Rekabet Hukuku, Sözleşmeler, Şirketler Hukuku, Kişisel Veri Hukuku, İş Hukuku, Dava ve Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk, Göçmenlik Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Deniz Hukuku, Medya ve Eğlence Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Regülasyon ve Uyum Hukuku, Konkordato ve İflas Hukuku ile icra takipleri konularında şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


Öncelikli misyonumuz müvekkillerimizin yasal ihtiyaçlarını karşılayarak çözümler üretmektir. Büromuz verimli, çevik ve proaktif yaklaşımıyla müvekkillerinin tüm yasal ihtiyaçlarını başarıyla karşılamaktadır.

Aile Anayasası Hazırlanması

Aile Anayasası her aileye özgü hazırlanarak Aile Şirketinin geleceğinin çerçevesinin net olarak belirlenmesini, aile bireylerinin aile içi meselelerle uğraşmadan şirketleri için hedef odaklı yol almalarını sağlıyor.
Bilim Kurumsal Danışmanlık, pek çok aileye Aile Anayasası hazırlamış olmanın deneyimi ile alanında uzman danışman kadromuz ile bizzat ailenin yapısal dengeleri ve şirketin kurumsal kimliğini dikkate alarak aile şirketlerine uygulanabilir Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı Hizmeti sunar.

Bilim Akademik Eğitim Merkezi: Hizmetler
bottom of page