top of page

Bilim OSGB

İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Uzman Kadro

Bilim OSGB iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda uzman kadrosu ; iş hukuku uzmanları, bilir kişiler,  tüm sınıflarda iş güvenliği uzmanları ve iş sağlığı konusundaki tecrübeli hekim ve diğer sağlık personelleri ile hizmet sağlamaktadır.  İş güvenliği  ve iş sağlığını profesyonelliğin dışında bir sosyal sorumluluk olarak algılamakta ve toplumun bu konudaki bilincini arttırmayı hedeflemektedir. Bu sosyal sorumluluk bilinci ile TEMA Vakfı, WWF, Öğretmen Gelişim Akademisi gibi vakıf ve derneklerin İş sağlığı ve güvenliği alanında sponsorluklarını gerçekleştirmektedir.

Bilim OSGB Hizmetleri

  • İş Yeri Hekimi

  • İş Güvenliği Uzmanı

  • Yardımcı Sağlık Personeli

  • Risk Analizi Raporu

  • Özlük Dosyası Oluşturma

Şimdi Arayın

Adsız (Facebook Gönderisi (Yatay)) (851 × 550 piksel).png
Bilim OSGB: Welcome

Yasal sorumluluklar

Az tehlikeli iş yerleri

ÇSGB tarafından yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI Tebliği’ne göre Az Tehlikeli sınıfta yer alan ve 50 personelin altındaki işletmeler 01.07.2016 tarihinden itibaren OSGB hizmetlerini (Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı ve Personel Eğitimleri ) almakla yükümlüdür.

Tehlikeli iş yerleri

ÇSGB tarafından yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI Tebliği’ne göre Tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler çalışan sayısına bakılmaksızın 01.01.2013 tarihinden itibaren Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı ve Personel Eğitimlerini tamamlamakla yükümlü kılınmıştır. 01.01.2014 tarihi itibari ile OSGB hizmetlerini almakla yükümlüdür.

Çok tehlikeli iş yerleri

ÇSGB tarafından yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI Tebliği’ne göre Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler çalışan sayısına bakılmaksızın 01.01.2013 tarihinden itibaren Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı ve Personel Eğitimlerini tamamlamakla yükümlü kılınmıştır. 01.01.2014 tarihi itibari ile OSGB hizmetlerini almakla yükümlüdür.

İş yeri hekimi

8 Aralık 2014 tarihli resmi Gazete de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik' e göre; 

  • Az Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

  • Çok Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika iş yeri hekimi bulundurulması zorunludur.

Bilim OSGB: Services
bottom of page